LISÄTIETOJA

Forestmymindin tavoitteena on tarjota luonnon rauhaa  ja elämyksiä kaikille helposti ja nautinnollisesti. Forestmymind haluaa olla tukemassa ihmisten hyvinvointia ja jaksamista sekä työssä että arjessa.

Forestmymind on alkuvuodesta 2021 syntynyt luonto- ja hyvinvointialan yritys, jota pyörittää intohimoinen luonnonkulkija ja ihmisten hyvinvoinnista voimaa ammentava kasvatustieteen maisteri, erä- ja luonto-opas ja stressinhallinta- ja palautumisvalmentaja. Green Care -perusteet (5op.) luovat pohjaa luontohyvinvointipalveluilleni ja talviuintiohjaajan pätevyydellä voin olla jakamassa omaa intohimoani jääkylmää vettä kohtaan myös teille. Turvallisen asiakaskokemuksen takaa EA2-pätevyys, Matkailualan turvallisuuspassi MaTuPa ja hygieniapassi.    

Luontosuhteen rakentamisella ja vaalimisella on mahdollista vaikuttaa myös ainutlaatuisen luontoympäristömme säilymiseen. Jos opimme rakastamaan ja arvostamaan omia metsiämme, haluamme myös pitää niistä hyvää huolta.   

 

TIETOA STRESSISTÄ JA PALAUTUMISESTA

Erilaiset stressaavat tilanteet kuuluvat elämään, ja lähes mikä tahansa positiivinen tai negatiivinen muutos arjessamme voi vaikuttaa meihin stressaavasti.

Normaalisti käytämme melko vakiintuneita sopeutumis- ja hallintakeinoja stressiä kohdatessamme, ja palaamme pian tasapainoon. Joskus saatamme kuitenkin kohdata niin paljon vaatimuksia, muutoksia tai muita stressitekijöitä, että omat käytettävissä olevat voimavarat menevät äärimmilleen tai ylittyvät.

Pitkittynyt stressi voi olla elimistöllemme vaarallista ja aiheuttaa mielemme ja kehomme sairastumista.

Palautunut ja stressin kanssa tasapainossa elävä ihminen ei uuvu helposti vaan on hyvinvoiva ja tuottelias. Palautumista on mahdollista harjoitella ja siinä voi kehittyä yhtä lailla kun missä tahansa muussakin taidossa.

MITÄ TARKOITTAA LUONTOHYVINVOINTI?

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät useiden eri tutkimuksien mukaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Vaikutukset ilmenevät muun muassa verenpaineen alenemisena ja sydämensykkeen tasoittumisena.

Luonto vaikuttaa myönteisesti myös sitä kautta, että se saa ihmiset liikkumaan ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssa käymiseen. 

Luonto on ihmisen alkuperäinen koti. Ihminen on sopeutunut luonnossa elämiseen noin viiden miljoonan vuoden ajan ja luonto on ollut vahvasti vaikuttamassa ihmisen kehitykseen ja geneettisen perimän muovautumiseen. 

Luonnossa olosuhteet rauhoittumiseen, läsnäoloon ja virkistäytymiseen ovat optimaaliset.

Luonnossa oleilun terveysvaikutuksia:

Jo 10 min. Verenpaine laskee.

20min. Mieliala kohenee

60min. tarkkaavaisuus ja keskittyneisyys lisääntyvät

2h Elimistön puolustusmekanismit elpyvät