TYÖSTRESSI HALTUUN -YKSILÖVALMENNUS

HENKILÖKOHTAISTA STRESSINHALLINTAA

 
Onko huoli työntekijöidenne jaksamisesta ja hyvinvoinnista jatkuvaa? Onko työntekijöidenne sairauspoissaolot lisääntyneet viime aikoina? Kertovatko työntekijänne univaikeuksista, päänsärystä ja keskittymisvaikeuksista?
 

Yksilövalmennus sisältää

 

Koulutetun stressinhallinta- ja palautumisvalmentajan kanssa käytävää keskusteluun perustuvaa palautumisvalmennusta. 

Useiden erilaisten valmennustyökalujen avulla kartoitetaanyhdessä työntekijän nykytilannetta, selvitetään muutostarpeita sekä etsitään keinoja muutoksen saavuttamiseen.

Yksilövalmennus sisältää työntekijän tarpeiden mukaan 3-10 tapaamiskertaa. 

 

 

Yksilövalmennus ei korvaa lääkärihoitoa tai terapiaa.

 

Korona-aikaan valmennus on mahdollista toteuttaa turvallisesti etäyhteydellä tai luontoympäristössä sopivin etäisyyksin.